< Schreibmentoring
03.04.2017 15:23 Alter: 233 days
Kategorie: Pinnwand

univie:summerschool

Dutch in a Central European Context: the Dynamics of Reception 7-14 July 2017


Nederlands in een Centraal-Europese context: de dynamiek van receptie

Literaturen zijn geen monolieten. Hun identiteiten zijn geen essenties: zij leven van wisselwerkingen, zowel met de eigen (literaire) context als met andere (literaire) contexten. De circulatie van teksten en hun rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van literaire identiteiten werd in de laatste jaren herhaaldelijk onderzocht - niet in de laatste plaats in het kader van de verdienstelijke onderzoeksgroepen rond CODL (Circulation of Dutch Literature, zie www.codl.nl).

 

De receptie van literatuur in het buitenland heeft vele facetten. In eerste instantie gaat het natuurlijk om het waarom, het hoe en het moment waarop bepaalde teksten van een bron- naar een doeltaal worden getransporteerd. Tegelijkertijd blijft dit transport niet zonder gevolgen voor het literaire veld in het brontaalgebied. Het succes van een literaire tekst in een groot taalgebied als bijvoorbeeld het Duitse wordt als waarmerk voor goede literatuur beschouwd. En dan is er nog de dynamiek in het doeltaalgebied zelf. De naar het buitenland getransporteerde literatuur gaat ook relaties aan met de literatuur van het doeltaalgebied. Soms blijft deze uitwisseling erg beperkt, min of meer toevallig, maar in andere gevallen ontstaat er een creatieve dynamiek tussen het systeem van de vertaalde literatuur en de literatuur van het doeltaalgebied. Op zo’n moment verandert de relatie tussen centrum (brontaalgebied) en periferie (doeltaalgebied) definitief. Wat oorspronkelijk van het centrum naar de periferie werd getransporteerd, wordt dan zelf weer uitgangspunt voor nieuwe relaties met de literatuur in het doeltaalgebied en voor nieuwe vertalingen naar andere landen.

 

In deze doctoral school voor master- en doctoraatsstudenten willen we de complexe dynamiek van receptie vanuit verschillende perspectieven benaderen.

De deelnemers worden begeleid door de volgende docenten:

 

  •     Judit Gera (Eötvös Loránd Universiteit Boedapest)
  •     Orsolya Réthelyi (Eötvös Loránd Universiteit Boedapest)
  •     Wilken Engelbrecht (Palacký Universiteit Olomouc)
  •     Małgorzata Dowlaszewicz (Universiteit Wroclaw)

 

 

Praktische informatie:

De voertaal van de doctoral school is Nederlands.

Deelname aan de doctoral school is mogelijk voor master- en doctoraatstudenten binnen de geesteswetenschappen met voldoende (aantoonbare) kennis van het Nederlands.

Studenten betalen enkel de administratiekosten van de Universität Wien (€19,20) voor hun deelname en zorgen zelf voor accommodatie tijdens de doctoral school.

Aanmelden:

Studenten die zich willen aanmelden voor de doctoral school dienen vóór vrijdag 28 april 2017 een motivatiebrief (max. 2 pagina's) te sturen naar Prof. Herbert Van Uffelen (herbert.van-uffelen@univie.ac.at). Gelieve "univie:summerschool 2017" als onderwerp van de email te vermelden.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Marlou de Bont (marlou.debont@univie.ac.at)